De levensduur van omvormers loopt nogal uiteen. Zon-Energie.nu stelt dat u gedurende de levensduur van uw zonne-energiesysteem slechts eenmaal van omvormer hoeft te wisselen. Daarom heeft Zon-Energie.nu alleen omvormers geselecteerd van zeer hoge kwaliteit en minimaal 10 tot 15 jaar meegaan.
Een omvormer die een grotere capaciteit dan 600 Watt heeft, moet in de meterkast een eigen groep krijgen. In de meeste gevallen is het nodig om deze extra groep nog aan te leggen.
Er zit geen kwaliteitsverschil tussen de beide soorten, omvormers zonder trafo zijn alleen stiller.
Idealiter plaatsen we de omvormer zo dicht mogelijk bij de meterkast. Transport van stroom door de kabel gaat altijd gepaard met een gering verlies. Dit verlies is kleiner bij gelijkstroom dan bij wisselstroom. Om deze reden is het verstandig om de opgewekte zonnestroom zo lang mogelijk in de vorm van gelijkstroom te houden en de omvormer zo laat mogelijk in de cyclus te plaatsen. Dichtbij de meterkast dus. Waar de omvormer uiteindelijk geplaatst wordt is afhankelijk van de mogelijkheden van uw woning.